Hastalık etkeninin Corona virüs olduğu Fip hastalığı, yaygın vaskülitis ve piyogranülomatöz yangıyla ortaya çıkan enfeksiyöz bir hastalıktır. Corona virüs koroid pleksus, meninks, medulla spinalis ve beyinde pyogranülomatöz yangısal infiltrasyonla birlikte immun aracılıklı vaskülitise sebep olur.

 

Klinik olarak efüzif (ıslak), non-efüzif(kuru) ve kombine form olmak üzere üç formda görülebilme ihtimali olan Fip hastalığını kedilerin baş belası hastalığı olarak görebiliriz. Zira Corona virüsün sebep olduğu bu hastalığın etkeni bulaşıcı olmakla beraber, prognozu kötü sonuçlanan bir hastalıktır.

Hastalık etkeni eğer vücutta mutasyona uğramaz ise portör olarak hasta yaşamına uzun vadeli devam edebilir. Zira bağışıklık siteminin zayıflamasına, yaşam koşullarına ve strese ve sağlıklı ortamda yaşayıp yaşamayışına bağlı olarak değişir. Bahsedilen bu şartlar kötüleştiği takdirde etkenin vücutta mutasyona uğrama ihtimali yüksektir. Gelişen mutasyon sonucunda ise hastalık patojen etkisini göstermeye başlar.

 

Islak formda ise göze çarpan en belirgin klinik bulgular karın ve göğüs boşluğunda sıvı birikimine bağlı olarak şişme, tüy yapısında kötüleşme, iştah azalması, ateştir. Fip hastalığının sıkıntılı olan formu olan ıslak formda vücut boşluklarında sıvı artışı süreklilik arz ettiği için, sıvı artışına bağlı olarak iç organlarda basınca bağlı olarak işlev azalması, solunum güçlüğü, kusma şekillenmektedir. Bu durum süreklilik arz ettiği için sonucu bizleri üzmektedir.

 

Hastalığın nörolojik (sinirsel) belirtileri daha çok 2 yaşından küçük veya 9 yaşını aşmış kedilerde görülür. Serebeller bulgular yaygın olmakla beraber, ayaklarda paraliz, ataksi, tetraparezis epilepsi görülebilir. Enfekte olmuş çoğu kedide dalgalı ateş, iştahsızlık(anoreksi) ve depresyon gibi sistemik belirtiler görülür.

 

Hastalık çoğu zaman kuru formda seyrettiği için tanısının konması sanıldığı gibi kolay değildir. Laboratuar testleri, nekropsi ile tanı konabilmektedir.

 

Tedavisi tamamen semptomatik olup bağışıklık siteminin güçlü ve zinde tutulmasını sağlamak, sekonder enfeksiyonların oluşmasını önlemek ve beliren semptomları azaltmak amacıyla semptomatik tedavi yapılarak hasta desteklenir.